Olie of diesel in Zijkanaal I

Op 15 december 2023 keken diverse bewoners van het Zijkanaal I verbaasd naar het water. Er was veel (echt heel veel) vervuiling door olie of diesel. Diverse bewoners hebben na het zien direct melding gedaan bij Rijkswaterstaat en/of Waternet. Rijkswaterstaat heeft de melding zeer serieus genomen en er zijn medewerkers komen kijken. In de donkere avond werden diverse absorptie worsten neergelegd. Deze absorberende worsten zijn enkele dagen blijven liggen en tussentijds is er nog een uitgebreide controle gedaan.

Verantwoordelijke
– Rijkswaterstaat is de juiste partij om contact mee op te nemen, zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en oppervlakte vervuiling Maar meer ook niet.
– Gemeente is voor het baggeren verantwoordelijk. Tot op heden houdt de gemeente zich nog altijd afzijdig.
– Waternet heeft als verlengstuk van zowel de gemeente als Hoogheemraadschap Amstel-Gooi-Vecht geen verantwoordelijkheden op het water in Amsterdam Noord.

Wat te doen
Mocht je olie of diesel in grote hoeveelheden op het water zien, dan is het advies van Rijkswaterstaat:
Neem bij ernstige oppervlakte vervuiling in Amsterdam Noord van alle kanalen die uitkomen op het IJ contact op via de Landelijke infolijn Rijkswaterstaat
Tel.nr. 0800 8002
Zijn die gesloten, bel dan naar de Meldkamer Schellingwoude
Tel.nr. 088 797 34 66