Precario

De kosten van precario zijn in 2019 niet gestegen ten opzichte van 2018. Precario blijft dit jaar 6,69 euro.