Precario 2005

Stand van zaken m.b.t. het voorstel betaling voor gebruik steigers en gebruikersovereenkomst voor de tuin.
Op 3 mei jl. heeft het WBK een brief ontvangen van het Dagelijks Bestuurslid dhr. R. Post. Omdat daarin er een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven en een standpunt over het baggeren en beschoeiing door het DB werd ingenomen, die afwijkt van het vastgestelde beleid, hebben wij daarop een reactie aan de betrokken portefeuillehouder gestuurd. Tot op heden is hierop geen reactie gekomen.