precario 2017

verhoging

De precario voor woonboten in 2017 komt op € 6,69 per vierkante meter.
Dit tarief geldt alleen op water van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam Noord betekent dit een verhoging met 11½%. Niet gering.

De gemeente had weliswaar eerder aangekondigd de precario voor woonboten niet te wijzigen, maar daarmee werden niet de bootbewoners bedoeld, alleen de gemeente zelf. De totale inkomsten uit de woonboten precario over 2016 zijn domweg bijelkaar opgeteld en weer gelijkelijk over alle 2170 woonboten op Amsterdams water verdeeld. In centrum betekent het in 2017 een prijsverlaging. In Noord een verhoging. Helaas is dit onopgemerkt de gemeenteraad gepasseerd.

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.

2018 forse verhoging

Als het aan Dienst Vastgoed ligt, komt er in 2018 een forse verhoging. Hoe hoog is nog niet bekend. Maar als grondslag voor de vaststelling van de precario wil men voortaan de grondwaarde nemen, zoals nu al gebeurt bij het uitgeven van ligplaatsen op basis van erfpacht. Nee, niet om ons te plezieren, maar om ons zwaarder te belasten. Op 9 november 2016 heeft de gemeenteraad dit klakkeloos aangenomen.

Deze beleidswijziging is een kopie van wat het Rijksvastgoedbedrijf RVB vanaf 2011 heeft afgedwongen op Rijkswater. Twee jaar geleden overgenomen door bijvoorbeeld de provincie Noord Holland. En een enkele geldbeluste gemeente. Door bootbewoners in het hele land is destijds het beleid van RVB twee jaar lang aangevochten. Er zijn lichte concessies behaald nadat bootbewoners tot drie keer toe een behandeling in de Tweede Kamer hadden afgedwongen. Na afloop bekende de directie van RVB het helemaal verkeerd te hebben aangepakt. Maar het systeem op basis van een veronderstelde grondwaarde is wel ingevoerd.
Ruim 2 jaar geleden zijn er rechtszaken aangespannen door het RVB tegen bootbewoners die nog steeds weigeren te betalen, die procedures liggen nu stil.

De overgang naar grondwaarde was het idee van een aantal DHZ Zadelhoff taxateurs die standaard door het huidige RVB werden ingehuurd. Een aantal van die taxateurs is een paar jaar geleden geschorst. Drie zijn er vervolgd omdat zij hebben getaxeerd naar wens van de opdrachtgever bij een taxatie van eigendommen van omstreden vastgoed handelaren. Inplaats van een objektieve waardebepaling, wat dat dan ook mag zijn.

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.

grondwaarde

In vergelijking tot de grondwaarde die in Amsterdam bij ligplaatsen in erfpacht wordt berekend, zou de precario ten opzichte van 2016 op 2 tot 3 keer zo hoog kunnen uitkomen. Natuurlijk is dat onacceptabel.
Gemeentelijk Vastgoed doet alsof een woonboot een belegging is. Voor degenen die permanent hun woonboot verhuren zoals aan de Amstel en elders in de stad kan dat zo zijn. Niet voor de meeste bootbewoners. De woningnood veroorzaakte destijds dat mensen in Amsterdam op woonboten gingen wonen. Dat waren echt geen mensen met een bovenmodaal inkomen. De meesten nog steeds niet. Forse verhoging van precario jaagt ze uit hun woonboot. Maar voor betaalbare huurwoning komen ze niet in aanmerking.
Daarom is het fout als de gemeente de ligplaats precario als melkkoe gaat gebruiken.

oproep

help de precario betaalbaar houden

De gemeentelijke beleidswijziging zat verstopt in de stukken voor de gemeenteraad, waardoor het niet eerder is opgevallen. Als WBK zijn we alvast begonnen met contact te leggen met woonboot organisaties in andere delen van de stad. Want alleen gezamenlijk kunnen we de verhoging bestrijden. Nu zoeken we nog mensen in Noord die zich willen inzetten om de precario betaalbaar te houden. Meld je aan via deze website, bij het sekretariaat <ninaveltmaat@gmail.com>
of een van de bestuursleden !

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.