precario 2018 en 2019

Precario tarief

Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde.

Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Om geen stemmen te verliezen is de presentatie en behandeling uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018.

Een marktconforme grondwaarde zoals de dienst Vastgoed zich die wenst, veronderstelt echter dat een woonboot tot de woonvoorraad in de vrije sector behoort. Dat is niet juist. Historisch gezien waren woonboten voor handige zelfbouwers destijds het antwoord op de woningnood tot in de 80er jaren van de vorige eeuw. En nog steeds heeft een groot deel van de bootbewoners een inkomen onder het modaal inkomen. Als WBK stellen we ons daarom op het standpunt dat woonboten behoren tot de sociale woningvoorraad.

Omdat precario een belasting is en daarmee voor iedereen dezelfde grondslag geldt, moet de precario voor een ligplaats voor alle woonboten laag gehouden worden. Daarmee voorkomen we dat mensen met een laag inkomen Amsterdam worden uitgejaagd.

Bij de dienst Vastgoed kijkt men echter alleen naar de hoge vraagprijzen voor wat zij nog woonboten noemen. Hoge vraagprijzen komen vooral in de binnenstad voor, bij boten die het hele jaar door verhuurd worden door eigenaars die elders wonen. Soms verhuren zij meerdere boten tegelijk. Daarmee zijn dit geen woonboten meer, maar beleggingen die commercieel geëxploiteerd worden. Dit zijn dus bedrijfsvaartuigen, waarvoor een ander tarief kan gelden dan voor woonboten.

Dus is het voor iedere bootbewoner zaak om tijdens de verkiezingscampagne de toekomstige gemeenteraadsleden hierover aan te spreken. Precario op het nivo van marktconforme grondwaarde maakt van Amsterdam een toeristenstad zonder normale bootbewoners.