Precario

Bij brief van 3 mei jl. is door het Dagelijks Bestuurslid R. Post meegedeeld dat voor de plannen omtrent het huur- en precariobeleid voor water en tuingrond de inspraakverordening zal worden toegepast. Omdat de precarioverordening voor het eind van dit jaar weer vastgesteld moet worden, verwachten wij dat het Dagelijks Bestuur binnenkort met hun plannen en inspraakprocedure zullen komen.