Precarioheffing voor woonboten 2009

Op 30 maart jl. hebben de bootbewoners in Noord een aanslag liggeld voor woonschepen van de Belastingdienst Amsterdam ontvangen met een verhoging van 10%. Omdat dit niet conform het vastgestelde percentage van 3.25% was heeft het WBK op 3 mei jl. een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur met het verzoek deze fout te herstellen.

Omdat er geen reactie op onze brief van het DB kwam, is op 18 mei opnieuw een brief gericht aan het DB met een dringend verzoek de fout snel te herstellen. Het Dagelijks Bestuur vindt het blijkbaar niet nodig om op onze brieven te reageren. Toch hebben de bewoners op 20 mei jl van de belastingdienst een brief ontvangen over een foutief tarief liggeld voor woonschepen 2009. Inmiddels heeft de belastingdienst een nieuwe aanslag met het juiste tarief aan de bewoners doen toekomen.

Indien u van de belastingdienst geen brief heeft ontvangen over het correctie tarief, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift aanvragen via het emailadres van het centrale contactadres.