Precarioverordening 2007 – heffing “aanhorigheden”

De Precarioverordening 2007 staat op 28 november 2006 op de agenda van de Commissie Middelen. De precarioverordening geeft in een voorstel aan de deelraad het volgende aan: momenteel is er een notitie in de maak over het gebruik van grond en water. Dat betreft ook de door woonbootbewoners in gebruik genomen percelen water. Daarom is op dit punt, bij de “aanhorigheden”, vooralsnog het tarief 0 opgenomen, in afwachting van de discussie hierover. In punt 4.3 van de verordening is voor de aanhorigheden (aanhorigheden tot nader order € 0.00) opgenomen. Voor een ligplaatswoonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot gaat het tarief van € 5,25 m2 per jaar naar € 5,30 m2 per jaar.  We moeten afwachten wanneer het Dagelijks Bestuur met hun notitie komen maar het WBK vindt dat ons voorstel van € 25 voor een kleine  en € 50 voor een grote steiger meegenomen moet worden in de te verwachten discussie.