Raadsadres verdwijnt zes maanden in een lade

Ondertussen is het definitieve besluit over de verbreding van de Klaprozenweg gevallen in de gemeenteraad.

Daar zaten we dan een maandje geleden als ‘gasten’ van de commissie Leefomgeving. We waren uitnodigd na ons tweede raadsadres over de geluidsoverlast van de Klaprozenweg om dit toe te lichten aan de commissieleden. Wat een deceptie! Het idee dat de burger inspraak heeft en dat volksvertegenwoordigers hun best doen voor de mensen die op hen gestemd hebben, werd hardhandig om zeep geholpen.

Verbreding Klaprozenweg

Op aanraden van verschillende politieke partijen schreef de bewonerscommisie van de woonbotenhaven in Zijkanaal I in juli 2013 een raadsadres over de Verbreding van de Klaprozenweg. Wij uitten vooral onze zorg over de geluidsbelasting van het vele verkeer voor de bewoners van de woonbotenhaven, het Koppelingpad en de Buiksloterdijk. Nu er een nieuwe brug wordt gebouwd, pleitten wij voor geluidsschermen om de leefomgeving van zo’n 50 huishoudens aanzienlijk te verbeteren.
Al eerder hielden we hetzelfde pleidooi bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer die verantwoordelijk is voor dit 60 miljoen euro kostende project. Een geluidscherm zou slechts 0,3% van de totale begroting kosten.
DIVV heeft zich tot op heden altijd verscholen achter de uitzonderingen die de wet geluidhinder biedt en wij vroegen de raad van Noord om met een eigen standpunt te komen.

ZES MAANDEN LATER in januari 2014 ontvingen wij het antwoord van het Dagelijks Bestuur met daarin exact dezelfde argumenten die DIVV ons altijd gegeven heeft. Een staaltje ‘copy – paste’, geen antwoord op onze vragen, geen eigen standpunt van Amsterdam Noord.

Tweede Raadsadres

Omdat wij nog altijd een standpunt van de hele raad wilden horen, schreven wij opnieuw een raadsadres. De Belangen Partij Noord heeft er vervolgens gezorgd dat dit tweede raadsadres in de commissie Leefomgeving werd behandeld.

Aldaar deelde wethouder Paquay mee dat het totaal geen zin had om dit onderwerp nog te bespreken daar de definitieve beslissing over de verbreding van de Klaprozenweg in november in de gemeenteraad al genomen was.
Wij konden ons niet aan de indruk onttrekken dat het wel heel handig was dat ons eerste raadsadres op dat moment veilig lag te vergelen in een lade van een ambtenaar.

Enkele raadsleden deden nog hun best voor de woonbootbewoners, zoals de leden van de BelangenPartijNoord en het CDA. Verder was met name de PvdA bang voor precedentwerking; immers er zijn zo veel wegen in Amsterdam Noord die voor veel geluidsoverlast zorgen. D’66, dat eerder in het traject nog had beloofd kritische vragen te stellen over de Verbreding van de Klaprozenweg, sprak ons vermanend toe. Dit was immers een gepasseerd station!
En dan was er nog dat excuus van de wethouder dat hij dan wel wilde maken aan de bewoners, want het was natuurlijk niet netjes dat het raadsadres zes maanden was blijven liggen. Helaas bleek het te ingewikkeld om ons daarbij ook aan te kijken. In de pauze van de vergadering kwam niet de wethouder naar ons toe, maar stuurde hij een ambtenaar om ons alsnog breed lachend een excuus te maken.