Reactie bewoners Druivenstraat bij de Commissie leefomgeving

12 juni 2007

Geachte leden van de raadscommissie Leefomgeving

Op 19 februari 2007 is er namens de bewoners van de Druivenstraat 41 t/m 67 ingesproken inzake de Beleidsnota gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren.

In de nota van beantwoording van het stadsdeel is van onze inspraak niet veel teruggevonden.
Met name de vraag waarom er een tarief van € 6,75 per m2 voor vervuilde grond wordt voorgesteld, waar b.v. volkstuinders € 0.50 per m2 voor schone grond betalen, is niet beantwoord.
Daarom bij deze de vraag nogmaals gesteld, een antwoord vernemen wij graag.

Voor wat betreft de opmerking vanuit het stadsdeel dat bewoners  de grond terug kunnen geven aan het stadsdeel het volgende:
In de aanzet Woonvisie Amsterdam van wethouder Tjeerd Herrema, staat, naast de mooie dingen over Noord, dat er terecht geklaagd wordt over de inrichting en het onderhoud van grote stukken groen, stoep en straat. En dat er door de geringe budgetten voor onderhoud er nog wel eens iets blijft liggen.
Dat is met recht een understatement.
Als men het huidige aanbod van groen al niet goed kan verzorgen hoe wil men dan de eventueel teruggekregen grond van bewoners goed onderhouden.
Het stadsdeel mag blij zijn dat de bewoners van Noord al jaren zelf voor het groene gezicht van Noord zorgen, o.a. door geveltuintjes en het onderhouden van tuinen.
Ook zijn wij van mening dat er sprake is van een vorm van onrechtmatige dwang, de al jaren aanwezige, door gemeente Amsterdam geaccepteerde situatie betekent dat er vaak dure eigendommen aanwezig zijn op de wallekant zoals bijvoorbeeld schuren, gereedschappen en tuinmeubelen. Als men niet in staat is deze enorme lastenverzwaring te betalen, gaat u dan van deze mensen de tuinen afpakken die ze soms al meer dan 30 jaar met liefde onderhouden en moeten zij dan hun eigendommen maar op het dak van de ark plaatsen?  Het gevolg hiervan zou dan ook nog zijn dat geen van de bootbewoners meer een tuin krijgt gezien het toetsingscriterium punt 5 ter voorkoming van een onderbroken lijn. Dit noemt het stadsdeel dus rechtvaardig en een vrijwillige keuze? De reactie van het stadsdeel op de inspraakreactie dat er geen sprake is van lastenverzwaring en vrijwillige keuze is dus ronduit misleidend. En voor de goede orde: niet alle woonbootbewoners zijn welgesteld zoals het stadsdeel blijkbaar van mening is.

Voorzitter hr. Post geeft in krantenberichten aan dat het Stadsdeel aan de grondinkomsten niet hoeft te verdienen; wat is dan het doel van deze nota: bewoners op kosten jagen?

Er zijn in de Druivenstraat woonbootbewoners die daar bijna 40 jaar wonen; zij weten      gelukkig nog dat toentertijd door de ambtenaren werd gevraagd of de bewoners zelf de grond wilden onderhouden of dat de gemeente dit zou doen. Het is dan ook onterecht dat het stadsdeel nu doet voorkomen dat er sprake is van ongereguleerd gebruik.

Wij stellen voor om goed gedrag te belonen: geen kosten voor degenen die al jarenlang op eigen kosten voor het groene gezicht van Noord zorgen.

Namens de bewoners   Druivenstraat 41 t/m 67

Ria Rijkes, Druivenstraat 57
Jan Jurriaans, Druivenstraat 63