Rioleringaansluiting

Rijkswaterstaat heeft op 2 september jl. per aangetekende brief gemeld dat uitstel beëindiging lozingen afvalwaterhuishoudens afkomstig van woonboten gelegen binnen het projectgebied Noord “IV”. Dit betreft de Buiksloterdijk alle oneven nummers (429 t/m 503), Appelweg 22 t/m 44, Druivenstraat alle oneven nummers 41 t/m 67b en Koppelingpad 1 t/m 12. Tot uiterlijk 1 januari 2015 wordt het lozen van afvalwater van de (woon)boot op het oppervlaktewater toegestaan.

De bewoners van de Landsmeerderdijk (de even nummers) 44 t/m 108 en Oostzanerdijk 19 hebben uitstel om te lozen op het oppervlaktewater tot uiterlijk 31 juli 2015.