Rioolheffing

De meeste bewoners in Zijkanaal I hebben weer een aanslag rioolheffing ontvangen. De belastinginspecteur vindt dat er weer rioolheffing geheven kan worden. Het bezwaarschrift dat vorig jaar in de kant is opgenomen, is afgewezen door de belastingdienst en niemand is in beroep gegaan bij de belastingrechter.

Op zich is het vreemd dat de woonboten weer in de heffing worden betrokken omdat eerder wel het bezwaar tegen de heffing is gehonoreerd en de aanslag vernietigd. Ook is een bewoner enkele jaren geleden bij de belastingrechter in het gelijk gesteld, dat er geen rioolrecht betaald diende te worden.

De heffing betekent dat de bewoners weer een dubbele belasting betalen, namelijk, aan Rijkswaterstaat een heffing voor oppervlakteverontreiniging en nu weer rioolheffing. Dat is een verhoging van de woonlasten lasten van 147,93 euro per jaar. Daarbij komt in de toekomst ook nog een aansluiting op het riool waar de bewoners nog eens tussen de zeven en tienduizend euro zelf moeten bijdragen. Bewoners die alsnog bezwaar willen maken tegen deze aanslag kunnen het bezwaarschrift van 2010 van de site downloaden en het bezwaar met eigen argumenten aanvullen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening (zie combiaanslag) bij de belastingdienst ingediend worden.