Stadsdeel in de fout met 10% verhoging

De precarioheffing (liggeld voor woonschepen) is bij sommige bewoners al binnengekomen en blijkt verhoogd te zijn met 10%, tegen alle afspraken in. Maandag stuurt het WBK een brief naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Noord, om de aanslagen ambtshalve in te laten trekken en een nieuwe aanslag toe te sturen met een verhoging van 3.25% met een tarief van 5.60 euro m2 per jaar (i.p.v. 5.95 euro m2 per jaar). De dagtekening van de aanslag voor precarioheffing is gedateerd op 30-04-2009. Indien het Dagelijks Bestuur de fout niet tijdig herstelt, moet een bezwaarschrift binnen 6 weken bij de belastingdienst ingediend worden, de vordering van het bestreden bedrag wordt dan door de belastingdienst stilgelegd. Dit bezwaarschrift (die iedereen persoonlijk moet indienen) zal in ieder geval BINNENKORT van de site van het WBK gedownload kunnen worden.  Geef dit bericht door aan uw buren (die misschien niet over Internet beschikken)!!!   

Lees het besluit over precarioverhoging zoals dat is vastgesteld in de cie. Leefomgeving >>