Stadsdeelraadverkiezingen 7 Maart 2006

Met een opkomstpercentage van 47,6 % ging bijna de helft van alle Noord-Amsterdammers stemmen. Niet gek omdat het ook deze keer voor velen weer een raadsel was aan wie je je stem moest geven en waarom.
Vrijwel alle partijen beloofden in hun programma  iets te gaan doen aan armoedebestrijding, veiligheid en jeugdwerkloosheid. Sommigen voegden daar nog ‘het behoud van groen’ aan toe. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werden de programma’s in dit soort algemene termen gepresenteerd.
Meer duidelijkheid over specifieke punten en onderlinge verschillen tussen partijen zou je verwachten op de avond van het verkiezingsdebat in de Buiksloterkerk. Gerda van Zelst ging daar hoopvol gestemd naar toe. Haar verslag staat boven dit stukje.
Wie over internet beschikt kon zijn keuze proberen te maken met behulp van de stemwijzer. De lezers van deze krant waren dan hoogstwaarschijnlijk uitgekomen bij de Belangen Partij Noord (BPN) omdat zij zich duidelijk hebben uitgesproken tegen een tunnel onder Zijkanaal I en tegen de gebruiksovereenkomst voor steigers en tuinen. Jammer genoeg stonden deze twee punten niet in de folder die de BPN huis aan huis verspreidde. We zullen nooit weten of dit de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen heeft beïnvloed.
De uitslag in Noord liet in grote lijnen eenzelfde beeld zien als in de rest van het land: dikke winst voor de PvdA en de SP, stabilisatie voor GroenLinks en verlies voor de overige partijen. De stadsdeelraad zal deze nieuwe termijn starten met 13 zetels PvdA (was 8), 4 zetels SP (was 2), 3 zetels VVD (was 4), 3 zetels GroenLinks (was 3), 2 zetels Leefbaar Noord (was 5), 2 zetels CDA (was 3), 1 zetel BPN (was 2) en 1 zetel voor de Groenen (was 0). D66 verdwijnt uit de raad evenals de ons altijd goedgezinde John Melskens.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de samenstelling van het Dagelijks bestuur. Ongetwijfeld zal de PvdA als grootste partij de meeste wethouders leveren en ook de voorzitter. In de centrale stad ziet het er naar dat GroenLinks de PvdA dwingt om andere partijen buiten het college te houden. Als ze deze koers ook in Noord volgen dan wordt het een DB van 4 x PvdA’ en 1 x  GroenLinks. In dat geval is het te hopen dat er vanuit de oppositie goed op onze belangen wordt gelet.  A.P.