Stand van zaken over de coördinatoren/contactadressen m.b.t. het beleid van het Stadsdeel Noord voor verhuur van grond en water.

De contactadressen zijn via een bewonersbrief bekend gemaakt. Bij deze contactpersonen kan gemeld worden wanneer het stadsdeel start met het inmeten van de tuin en/of steiger, over gaat tot opzegging van de zogenaamde stilzwijgend ontstane mondelinge bruikleenovereenkomst en/of dat mensen benaderd worden om een huurcontract (of wat dan ook) te tekenen. Hoe sneller dit gemeld wordt bij de contactadressen, hoe beter. De coördinator/contactpersoon geeft dit door aan het centrale contactadres van het WBK.

 

Indien bekend wordt dat het stadsdeel overgaat tot schriftelijke opzegging van bovengenoemde bruikleenovereenkomst, zal in overleg met de advocaat daartegen een verweerbrief worden opgesteld. Het WBK stelt een formulier op dat door de coördinator/contactpersoon verspreid zal worden. Op dit formulier kan door de bewoner aangegeven worden (wel of niet via hun verzekering en welke verzekering) dat hij/zij zich wil aansluiten bij de persoon die een (proef) proces aangaat. Dit formulier kan geretourneerd worden bij de coördinator/contactpersoon, die stuurt dit door aan het WBK. Dan kunnen wij in overleg met de advocaat bekijken welke stappen er moeten volgen.

 

Dus voor de duidelijkheid: wilt u nu niet plotseling gaan betalen voor uw tuintje, denk dan goed na.

Wij verplichten of verbieden niemand zelf iets te doen, maar als u niet wilt meewerken aan de Stadsdeelplannen en daar actie tegen wilt ondernemen, dan is het waarschijnlijk verstandiger om ons niet te laten verdelen door het Stadsdeel-Noord. Laten we dan de handen ineen slaan! Begint het Stadsdeel met de uitvoering van de plannen? Laat het ons z.s.m weten via uw contactpersoon.!