Stand van zaken vervanging steigers en verbreding Klaprozenbrug

Op 5 juli jl. is een informatieavond gehouden over het vervangen van de openbare steigers bij de woonboten gelegen aan de Klaprozenweg. Tijdens de informatieavond is door de projectleider uiteengezet hoe het vervangen van de steigers in zijn werk gaat en wat er van de bewoners wordt verwacht. Omdat daar nog  veel vragen over

werden gesteld en ook nog een aantal zaken uitgezocht moesten worden, zijn de volgende afspraken aan de bewoners bekend gemaakt:

–       Start werkzaamheden is gepland half april 2012

–       Het stadsdeel zoekt uit wie verantwoordelijk is voor het af- en aanmeren van de woonboten tijdens werkzaamheden

–       Het stadsdeel onderzoekt of de huidige situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja, onder welke voorwaarden.

Zodra er meer bekend is, neemt het stadsdeel contact op met de bewonerscommissie.