Subsidie riool aansluiting

De subsidieregelingen voor de onkosten die gemaakt worden om aansluiting op het riool mogelijk te maken, hebben een einddatum.
Om een woonark of woonschip aan te passen, is € 4.000,- tot € 7.000,- nodig. In Groningen worden de aansluit en ombouwkosten geheel vergoed. Zoals de subsidie in Amsterdam verleend wordt, zijn lang niet alle kosten gedekt.

Voor bootbewoners op AGV water, ook degenen die hun schip of ark nog niet op het riool hebben aangesloten: de subsidie vervalt per 1 januari 2018, wordt dus in 2017 voor het laatst verleend, moet dus in dat jaar nog aangevraagd worden. De aansluiting zelf hoeft daarvoor nog niet gerealiseerd te zijn. AGV vergoedt maximaal € 1.250,-

Voor aanvraag van formulieren of inlichtingen:
>www.projectbureauschoonschip.nl< of telefoon 0900-9394 voor iemand bij AGV / Waternet

Voor bootbewoners in zijkanaal I en op het Buiten IJ, die hun schip of ark op het riool moeten aansluiten, daar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Hier vervalt de subsidie regeling op 1 juli 2017. Dus vóór die tijd moet de subsidie zijn aangevraagd. De rijksregeling vergoedt maximaal € 2.000,-. Ook al kan je nog niet zijn aangesloten, de aanschaf van spullen zoals de pomp en ombouw kan al wel met rekeningen worden aangetoond. Nog geen formulieren voor de situatie op rijkswater, of wie meer wil weten, ga naar: >www.agentschapnl.nl/rioleringwoonboten<
of telefoon 088-6023400 voor iemand bij Agentschap NL

Na aansluiting op het riool vervalt de aanslag vervuiling oppervlakte water Wvo. Er komt riool belasting voor in de plaats. Dat tarief is ongeveer hetzelfde als voor 3 vervuilingseenheden (meer dan 2 personen) bij Wvo.