inspraakreactie WBK Grond en water

Gisteravond heeft het Woonbotenkomitee geprobeerd de Commissie Leefomgeving met onderbouwde argumenten te verzoeken het Plan van Aanpak terug te verwijzen naar het Dagelijks Bestuur.  De belangrijkste punten die door het WBK naar voren werden gebracht waren:

1. De beleidsnota wordt onterecht ook als kader gesteld voor een bestaande situatie.
2. De nota betreft een tuinuitbreidingsregeling bij ongereguleerd gebruik. Daar is hier geen sprake van.
3. Ook in het Plan van Aanpak wordt gesuggereerd dat bij woonboten uitbreiding op het water zou plaatsvinden en wordt dit als ongereguleerd gebruik gekenmerkt, waarvoor huur betaald moet worden. Dit is onjuist.
4. Er is sprake van Intimidatie van huidige bewoners, ze worden zelfs bedreigd met ontruiming
5. Het Plan van Aanpak bedingt marktconforme huur tegen de afspraken in.
6. Moties 1 en 2, zoals vastgesteld door de Raad op 26 september 2007, worden niet of slechts ten dele uitgevoerd
7. Vervuilde grond kan niet verhuurd worden, noch “om niet” uitgegeven worden
8. Een overzicht van de kosten en baten inclusief onderhoud en beheer bij teruggave grond en inventarisatie voor dit beleid ontbreekt volledig!

U kunt de volledige inspraakreactie, inclusief uitleg van de verschillende punten, hier verder lezen >>

Hier kunt u de Besluitpunten Beleidsnota 2007 van Stadsdeelraad Noord lezen, waarnaar in de inspraakreactie wordt verwezen >>

Overigens mocht het niet baten want de politieke kaarten waren al bij voorbaat geschut. De bootbewoners zijn daardoor in de positie gemanipuleerd dat nu alleen de weg naar de rechter nog open staat.

Brief WBK aan de commissie Leefomgeving

Amsterdam, 31 oktober 2008  

Aan de leden van de Commissie Leefomgeving,
 
De nieuwe beleidsnota “Gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren” is niet van toepassing op woonbooteigenaren.

Vooraf
Het stadsdeel Amsterdam-Noord hanteert vanaf 6 november 1984 een Nota Tuinuitbreiding, met herzieningen in 1988 en 2000. De Nota van oktober 2000 wordt aangemerkt als beleidsregel. Daarin zijn vier soorten tuinuitbreidingen opgenomen. Er is duidelijk omschreven wat deze inhouden, met een model gebruiksovereenkomst en algemene criteria. Voor bestuurlijke handhaving wordt verwezen naar het Handboek handhaving 2000.

<…>

Lees de brief aan de Commissie Leefomgeving hier verder >>