Permanente ligplaatsen

Uit: Noord Amsterdams Nieuwsblad 25 maart 2008

Permanente ligplaatsen woonboten. Het dagelijks bestuur heeft besloten om met ingang van heden alleen permanente ligplaatsvergunningen voor woonboten te verlenen. Tot nu toe worden ligplaatsvergunningen voor woonboten voor drie jaar verleend. Zodra woonboten in een bestemmingsplan zijn opgenomen wordt een permanente ligplaatsvergunning verleend. Dit is in Amsterdam-Noord het beleid sinds de vaststelling van de nota Woonschepenbeleid 1991. Dit beleid heeft nadelen. Iedere drie jaar moet opnieuw vergunning worden aangevraagd. Dat leidt voor bewoners en voor het stadsdeel tot werk en  kosten. In de praktijk worden om die reden vaak ook geen nieuwe vergunningen meer aangevraagd. Verder verandert het nauwelijks iets aan de juridische status van een woonboot. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om in het vervolg alle ligplaatsvergunningen voor woonboten voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit is het beleid voor alle nieuwe aanvragen om ligplaatsvergunning.