Brief WBK aan de commissie Leefomgeving

Amsterdam, 31 oktober 2008  

Aan de leden van de Commissie Leefomgeving,
 
De nieuwe beleidsnota “Gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren” is niet van toepassing op woonbooteigenaren.

Vooraf
Het stadsdeel Amsterdam-Noord hanteert vanaf 6 november 1984 een Nota Tuinuitbreiding, met herzieningen in 1988 en 2000. De Nota van oktober 2000 wordt aangemerkt als beleidsregel. Daarin zijn vier soorten tuinuitbreidingen opgenomen. Er is duidelijk omschreven wat deze inhouden, met een model gebruiksovereenkomst en algemene criteria. Voor bestuurlijke handhaving wordt verwezen naar het Handboek handhaving 2000.

<…>

Lees de brief aan de Commissie Leefomgeving hier verder >>