Tenslotte …

Het beleidsstuk grond en water rondom huis en boot door particulieren is op 26 september 2007 bij meerderheid van de Raad; PvdA, CDA, GL en VVD aangenomen. De wethouder bleek ongevoelig voor argumenten van bewoners en  met steun van de coalitiepartijen houdt hij vast aan zijn plan om voor de grond €6.75 per m2 betaald moet worden. Tot een overgangsregel van 5 jaar was hij wel bereid voor mensen met een tijdelijk contract, maar daarna zouden zij ook de marktconforme prijs moeten betalen. Mensen die een contract voor onbepaalde tijd hebben worden ongemoeid gelaten. Door de PvdA zijn een aantal voorwaarden aan het beleid gesteld die via moties zijn ingediend. Het Plan van Aanpak komt ter bespreking in de Commissie Leefomgeving terug. De moties van de SP zijn weggestemd.

Wij constateren dat het beoogde doel van gelijke behandeling en uniforme regeling voor de burgers in Noord, niet overeen komt met een gelijke behandeling van al die betrokken burgers. Voor de bootbewoners is dit een rechtsongelijkheid, een onrechtvaardig en onbillijk beleidsuitgangspunt, waar zeker het laatste woord nog niet over gesproken is.

Wanneer het Plan van Aanpak in de Commissie Leefomgeving aan de orde komt is onduidelijk, wij en ook de bewoners moeten opletten op de agenda van deze Commissie. In de volgende WBK krant zal een uitgebreid verslag van deze avond komen met uitleg van de moties en welk pad we opgaan en houden de bewoners op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.