Uitbreiding Jachthaven Kadoelenwerf

Op 25 oktober jl. is in het Noord – Amsterdams Nieuwsblad bekend gemaakt dat een vergunningaanvraag is gedaan voor uitbreiding van 67 naar 140 ligplaatsen voor de jachthaven Kadoelenwerf. Voor het verstrekken van deze vergunning dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Die wijzigingen in het bestemmingsplan moeten ter visie worden gelegd. Belanghebbenden kunnen als hun belang geschaad wordt daartegen bezwaar maken. Let dus goed op de bekendmaking van de wijziging in het bestemmingsplan in het Noord – Amsterdams Nieuwsblad.