Uitspraak Amstel Gooi en Vecht (AGV) op de aanslagen waterschapsheffing zuiveringsheffing

Bootbewoners waarvan de woonboten niet op het riool aangesloten zijn en oppervlakteverontreiniging betalen aan Rijkswaterstaat, hebben op hun bezwaarschrift van Waternet/AGV bericht ontvangen, dat de aanslagen over 2011, 2012 en 2013 ingetrokken zijn (zie uitspraak)

Bewoners waarvan de woonboten een aansluiting op het riool hebben moeten deze aanslagen volgens Waternet/AGV wel betalen (zie uitspraak).

De Verordening Rioolheffing 2008 in art. 1 geeft; in artikel 2 aan, dat onder de naam rioolheffing een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten die door de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafval alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Voor bewoners die wel een directe aansluiting op het riool hebben (zie hier Verordening Amsterdam).

Voor bewoners die wel moeten betalen, is de termijn verstreken om in beroep te gaan. Volgend jaar zullen we bekijken of beroep kan worden ingesteld tegen deze heffing, via een proefpersoon, omdat aan de gemeente Amsterdam al een betaald wordt voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater.