Uitspraak Rioolheffing

In de uitspraak tegen de rioolheffing 2011 heeft de belastingrechter negatief beslist. Het ligt in het feit dat nu een rioolheffing wordt geheven en als een belastingheffing wordt beoordeeld. Daarvoor was het” rioolrecht” en een retributieheffing .

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door de overheid en er dient een verband te zijn tussen de kostprijs en dienst en het tarief van de retributie. Omdat nu in de verordening staat dat het een rioolheffing betreft en gewoon als een belasting wordt gezien, hoeft er door de overheid geen dienst meer voor verleend te worden. Eric Blaauw, heeft voor het WBK de procedure voor een proefpersoon gedaan en zal verder bekijken of hoger beroep zinvol is. Het is jammer maar voor bewoners van woonboten die geen aansluiting op het riool hebben, betekent dit dat zij weer extra woonlasten hebben omdat zij ook nog aan Rijkswaterstaat moeten betalen voor oppervlakteverontreiniging.

Lees de uitspraak hier >>