Uw aanwezigheid wordt gevraagd!!!

Beste mensen,
Op woensdag 17 december a.s. vergadert de Stadsdeelraad. Op de agenda staat op punt 18 de precarioverhoging van 10% liggeld. Bij punt 26 van de agenda, zal bij de Algemene Moties, door verschillende politieke partijen moties ingediend worden m.b.t. de uitwerking van het Plan van Aanpak grond en water ( huurprijs tuin 5.95 per vierkante meter per jaar). De agendapunten zullen hoogst waarschijnlijk niet voor 22.00 uur behandeld worden. Omdat het wel van belang is dat er bewoners aanwezig zijn, vragen wij u om uw aanwezigheid op 17 december a.s, bij het stadsdeelkantoor Buikslotermeerplein.
 
Namens het WBK,
Gerda van Zelst, secretaris