Voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II

Aan de bootbewoners vanaf de Buiksloterdijk 483 t/m 401 en bewoners Klaprozenweg gelegen aan de steigers.

Hierbij vindt u de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. op voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II. U kunt ook een de inspraakreactie van het WBK ondertekenen als u het eens bent met de reactie. U kunt de inspraakreactie zonder logo van het WBK als voorbeeld gebruiken om zelf uw punten aan te vullen. Onder het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II, vallen 71 woonboten vanaf de Buiksloterdijk 483 t/m de steigers aan de Klaprozenweg. De maximale maatvoeringbepalingen in dit bestemmingsplan zijn voor woonarken lengte 20 meter, breedte 7 meter, hoogte 6 meter (zie artikel 16 water pag. 111 van bestemmingsplanregels)

U kunt de inspraakreactie t/m 18 december a.s. inleveren (stempel van ontvangst) bij balie Servicecentrum het stadsdeel Noord maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur.Of per post aan het Dagelijks Bestuur, van het Stadsdeel-Noord, t.a.v. van mw. N. Schrama, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Per Post, dient de inspraakreactie ook uiterlijk op 18 december bij het stadsdeel binnen te zijn.
WBK.
GvZ

inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II van het WBK die u kunt ondertekenen >>
inspraakreactie die u als bewoner kunt gebruiken >>