Waarom is het onverstandig een rechtszaak te starten over liggeld/precario

Op 16 november 2020 is er door de voorzitter van de Vereniging Woonboten Groene Staart Watergraafsmeer en de voorzitter van Woonboten Komitee Amsterdam Noord een gezamenlijke brief verstuurd aan alle woonbootorganisaties in zake hun bezwaar tegen het initiatief om een rechtszaak over liggeld/precario aan te gaan tegen de Gemeente. In deze brief geven zij aan waarom een rechtszaak onverstandig is.

Amsterdam. 16 november 2020

Aan de woonbootorganisaties in Amsterdam

Betreft: verhoging liggeldprecario woonboten

Beste collega,

Enige tijd geleden kondigden wij een bijeenkomst aan met als voornaamste onderwerp de verhoging van de liggelden. Door de coronavoorzorgen is dat helaas tot nu toe onmogelijk gebleken. Daarom communiceren ondergetekenden hieronder in het kort ons bezwaar tegen het initiatief om een rechtszaak over liggeld precario aan te gaan tegen de Gemeente.

Op basis van wat elders in woonbotenland is gebeurd, voorzien wij dat deze actie uitdraait op een nadere bepaling van de hoogte van het liggeld, die zal uitpakken in het nadeel van de bewoners van alle circa 2.600 woonbootbewoners in Amsterdam.Woonbootvereniging Amsterdam roept inmiddels woonbootbewoners op pro forma bezwaar te maken tegen de afwijzing van de bezwaren die ingediend zijn tegen de laatste verhoging van de precarioliggelden in Amsterdam. De bedoeling van de actie van Woonbootvereniging Amsterdam is de Gemeente Amsterdam in het ongelijk te stellen m.b.t. de reeds ingevoerde verhoging.

De aangevoerde argumenten in het verleden zijn al stuk voor stuk afgewezen, zoals is na te lezen in de jurisprudentie van de afgelopen 25 jaar. Daarmee is vernietiging van het liggeldbesluit langs deze weg kansloos.

Deze actie is heel onverstandig omdat:

  • Rechtszaken over liggeldprecario hebben in het verleden niets opgeleverd, alleen hoge advocaatkosten.
  • Een rechter beoordeelt in bestuursrecht alleen of de procedure juist is verlopen en kijkt naar de jurisprudentie; weegt derhalve niet de inhoudelijke bezwaren of het aantal klachten van bewoners.
  • Een gang naar de rechter over deze casus zal een omgekeerd effect hebben, omdat het de gemeente in verweer de kans biedt de prijsbepaling te laten vastleggen. Al 4 jaar geleden is ambtelijk voorbereid de marktwaarde tot grondslag te gaan nemen als bepaling voor de hoogte van liggeld precario.
  • In de vastgoedwereld is de reductioneel berekende grondwaarde (onder de woonboot!) de marktconforme grondslag voor liggeld. Die grondwaarde is de laatste jaren enorm gestegen tot ver boven enige relatie tot de nu vastgestelde precariobelasting.
  • Als een rechter de verhoging al in twijfel trekt of onbillijk verklaart, dan zal hij taxateurs aanstellen om de juiste prijs te bepalen. Daarmee zijn we nog verder van huis. Bijvoorbeeld: op Rijkswater betaalt men binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam nu al € 18,25 per m2! Ook daartegen is zonder succes bezwaar gemaakt.
  • Terugdraaien van het besluit van de gemeenteraad zit er niet in. Daarbij komt als ander belangrijk aspect de enorme behoefte aan extra inkomsten voor de gemeente. Zie alle verhogingen op gemeentelijke belastingen (WOZ, riool, etc.) . De meeropbrengst precario,- en niet alleen van de woonboten-, zit al riant in de begroting over 2021.
  • Ook als de rechtsgang op de door Woonbootvereniging Amsterdam aangevoerde bezwaren geen succes oplevert, lopen de circa 2.600 woonboten in Amsterdam toch nog de kans vanaf 2023 veel zwaarder belast te gaan worden. In ieder geval zwaarder dan de reeds vastgesteld tarieven voor 2021 en 2022 zijnde € 11 cq. € 13 per m2, afhankelijk van het stadsdeel.
  • Een via de rechter te bepalen prijszetting die omslaat in het tegendeel van wat door de klagers bedoeld wordt, moeten we als bootbewoners nooit uitlokken.

Reacties op dit schrijven zijn welkom bij een van ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,
Piet Broekhuizen, voorzitter Vereniging Woonboten Groene Staart Watergraafsmeer
pc.broekhuizen@gmail.com
Geert Lewis, voorzitter Woonboten Komitee Amsterdam Noord
lewis32@zonnet.nl