Watervergunning

1 loket systeem

Sinds de nieuwe Waterwet van 2009 is voor de ligplaats van een woonboot nog maar 1 watervergunning nodig. ‘Er is immers maar één bevoegd gezag voor vergunning verlening en handhaving’ staat er in de toelichting.
Daarom is 7 jaar geleden het 1 loket systeem ingesteld voor zowel burgers als bedrijven. Van de diverse bevoegde instanties werd daartoe overleg en nauwe samenwerking verwacht. Sinds april 2012 is het ook mogelijk een aanvraag of melding digitaal te doen op ‘omgevingsloket online’. De gemeente -of stadsdeel- handelt het dan verder af met andere instanties.

En toch presteren het stadsdeel Noord en Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier het om allebei een vergunning te eisen. En allebei stellen ze verschillende voorwaarden. Sinds kort heffen ze ook allebei leges.
Dit wordt echt te gek. Met het 1 loket systeem volgens de Waterwet 2009 is die extra Watervergunning overbodige bureaucratische onzin. 

€ 300,- leges buiten rechte

Bootbewoners aan de Landsmeerder- en Buiksloterdijk en Schellingwouder- en Durgerdammerdijk die te maken krijgen met de extra eis een Watervergunning aan te vragen, kunnen het Hoogheemraadschap, of bij koop/verkoop de makelaar/taxateur verwijzen naar de gemeente, dus het stadsdeelkantoor Noord. En laat ze op internet opzoeken: ‘Nieuwe Waterwet 2009’ van de Rijksoverheid. Alsnog € 300,- leges betalen aan het hoogheemraadschap voor een Watervergunning, is dus overbodig en niet vereist.