Werk in uitvoering

Op deze pagina treft u de ons betreffende projecten aan die de gemeente in gang wil zetten of reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek.

Project Buiksloterbreek

Betty Bijl (projectleider) b.bijl@amsterdam.nl  Telefoon 020 252 9870
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/verbetering/

Project Sixhaven

Projectleider ‘Sprong over het IJ’ Maurits de Hoog m.de.hoog@amsterdam.nl en:
Projectsecretaris ‘Sprong over het IJ’ Joost Molenaar: joost.molenaar@amsterdam.nl
Contactpersoon voor lotgenoten: Bootbewoner Sixhaven Rob Kamer: kamer.rob@gmail.com

Project nieuwe brug over Zijkanaal I

Projectmanager Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl en
Alex Ooievaar, 0620432875, Alex.Ooijevaar@Anteagroup.com

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk

Na twee jaar stilte zit er sinds twee maanden schot in de zelfbouw Appelweg.
Op de website van de gemeente staat dat de bouw in 2022 zal starten.

Lees hier meer >>

Contactpersoon: Renée Engels, Projectmanager
Mail: appelweg@amsterdam.nl

Project Bongerdverbinding

De reservering voor de Bongerdtunnel is een toekomstige directe verbinding naar de Ring, die voor het projectgebied, Buiksloterham en NDSM-terrein een grote kwaliteit heeft. Besluitvorming over het moment van de realisatie van de tunnel moet nog plaatsvinden.  (Uit: Principenota Klaprozenweg Noord, concept 23 oktober 2017)
Contactpersoon Sander Visser zegt hierover dat op dit moment een zogeheten netwerkstudie aan de gang is die een inschatting moet geven van de toekomstige verkeersdruk op dit gedeelte van Noord. Er zal naar aanleiding daarvan ook besloten worden of het een (dure) tunnel gaat worden of een goedkopere verbinding. Hij verwacht dat er dit jaar een besluit over genomen zal worden omdat andere werkzaamheden op de Bongerd hier afhankelijk van zijn.
Contactpersoon: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/