Werk in uitvoering

Op deze pagina treft u de ons betreffende projecten aan die de gemeente in gang wil zetten of reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek.

Fiets- en voetgangersbrug over het NH Kanaal

14 November 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan. In 2020 zal de bouw voorbereid gaan worden.

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Contactpersoon: Kees Kaptein, Omgevingsmanager
K.kaptein@amsterdam.nl en 06 2909 8286

 Klaprozenbuurt

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost wordt de komende jaren getransformeerd tot stadswijk. Vooral voor bootbewoners van zijkanaal I heeft dit gevolgen.

Meer informatie gemeente: https://www.amsterdam.nl/projecten/klaprozenbuurt/
Meer informatie WBK: https://www.wbkonline.nl/category/klaprozenweg-noordoost/
Contactpersoon gemeente: Annique Guyaux, projectmanager
klaprozenbuurt@amsterdam.nl en 020 254 4005

Project Sixhaven

Contactpersoon gemeente: Dilla Schouten, Projectmanager
Mail: sixhaven@amsterdam.nl
Contactpersoon voor lotgenoten: Bootbewoner Sixhaven Rob Kamer: kamer.rob@gmail.com

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk

Planning: 2020-2021 bouwrijp maken van de grond.
Voor meer info, zie:https://www.amsterdam.nl/projecten/appelweg-zelfbouw/
Contactpersoon: Michiel Bosman, Projectmanager
Mail: appelweg@amsterdam.nl

Project Bongerdverbinding

De reservering voor de Bongerdtunnel is een toekomstige directe verbinding naar de Ring, die voor het projectgebied, Buiksloterham en NDSM-terrein een grote kwaliteit heeft. Besluitvorming over het moment van de realisatie van de tunnel moet nog plaatsvinden.  (Uit: Principenota Klaprozenweg Noord, concept 23 oktober 2017) Contactpersoon van de gemeente Sander Visser zegt hierover dat op dit moment een maatschappelijk kosten- en batenanalyse conceptklaar is. Deze analyse moet een inschatting geven van de toekomstige verkeersdruk op dit gedeelte van Noord. Er zal naar aanleiding daarvan ook besloten worden of het een (dure) tunnel gaat worden of een goedkopere verbinding.

Voorlopige planning:
Eind jan 2020 is de mobiliteitstudie conceptklaar met daarin een leidend advies aan de gemeente. Eind 2020 zal het stadsbestuur waarschijnlijk een besluit nemen over de toekomstige verbinding.

Contactpersoon gemeente: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl

Verbetering Buiksloterbreekpark

De renovatie begint mogelijk eind 2019
Meer info: https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/buiksloterbreekpark/
Contactpersoon: Remco Hemkes, Projectleider
R.hemkes@amsterdam.nl en 020 252 9035

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/