Werk in uitvoering

Op deze pagina treft u de ons betreffende projecten aan die de gemeente in gang wil zetten of reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek.

Fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal

Het voorbereidend werk is begonnen. Firma Dekker gaat de opdracht uitvoeren en de eerste werkzaamheden in het veld zullen rond de herfst van 2021 starten. Er hoeven gelukkig geen woonboten te wijken voor deze brug die het IJpleinveer beter bereikbaar moet maken voor fietsers vanaf de Buiksloterweg.

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Contactpersoon: Kees Kaptein, Omgevingsmanager
K.kaptein@amsterdam.nl en 06 2909 8286

Windmolens Zijkanaal H

De gemeente blijft er bij dat de Noorder IJplas uitstekend is als zoekgebied voor het plaatsen van windmolens waarmee meer dan 38.000 huishoudens van groene elektriciteit kunnen worden voorzien. De gemeente Amsterdam heeft een intentieovereenkomt getekend met NDSM-energie en bewonerscoörporatie Amsterdam Wind. Dit ondanks de argumenten van bewoners en het afwijzen ervan door de buurgemeenten Zaandam en Oostzaan. Windmolens zijn volgens de gemeente Amsterdam niet hinderlijk voor bootbewoners en heel goed te combineren met recreatie en natuur in het zelfde gebied. Veel bewoners maken zich echter zorgen. Bij een positieve beoordeling van het plan door de gemeente volgt, naar verwachting in 2021, het opstarten van de formele vergunningprocedure.

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/

U kunt zich uitspreken tegen de windmolens via Windalarm: https://windalarm.amsterdam/Noorder-IJplas

Appelweg: tijdelijke starterswoningen

De gemeente is van plan ongeveer 70 tijdelijke woningen te bouwen voor Amsterdamse jongeren aan het westelijke einde van Zijkanaal I ter hoogte van de kruising Appelweg / Oostzanerdijk. Denk hierbij aan starters, studenten en statushouders in de leeftijd van 18 tot 28 jaar.
Planning: Q4 2022 besluit gemeenteraad
Voor meer info, zie: https://www.amsterdam.nl/projecten/appelweg
Contactpersoon: Michiel Bosman, Projectmanager
Mail: appelweg@amsterdam.nl

Verbetering Buiksloterbreekpark

In de tweede helft  van 2021 willen de gemeente starten met het verbeteren van het Buiksloterbreekpark. Het wordt een uitnodigend park voor de buurt met ruimte om te sporten en te spelen. Het park verbindt De Banne, Buiksloterham en Volewijck met elkaar.
Meer info: https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/buiksloterbreekpark/
Contactpersoon: Remco Hemkes, Projectleider
R.hemkes@amsterdam.nl en 020 252 9035

Project Sixhaven

De verdere ontwikkeling van het Sixhavengebied is gestopt. De plannen voor een metrostation gaan voor een paar jaar de bureaulade in. Voorlopig heet het een groen gebied te gaan worden. De brug over het Noordhollandsch kanaal even ten noorden van de sluis moet er in 2023 liggen.

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/