Windmolens

Bij de Noorder IJ-plas dreigt een windpark te komen. De bewoners van het Zijkanaal H volgen het voorbeeld van Don Quichotte en trekken ten strijde tegen de molens. Zullen zij slagen waar zo velen faalden, deze NIMBY’s?

Amsterdam Noord honoreerde al jaren geleden een burgerinitiatief voor windenergie in dit stadsdeel. Een milieueffectrapportage wees in 2012 de Noorder IJ-plas aan als meest geschikte locatie voor de bouw van windmolens, samen met het Cornelis Douwesterrein. De stadsdeelraad, die bezig was met een bestemmingsplan ter bescherming van dit natuurgebied, reageerde niet echt enthousiast. De initiatiefnemer, Onze Energie, bleek bovendien na een gesubsidieerde reclamecampagne niet meer dan 150 leden in heel Amsterdam Noord te hebben.

De provincie Noord-Holland vond dat er wel genoeg molens op haar grondgebied stonden en blokkeerde het plan. Maar zij staat, onder druk van het rijk, nu toch weer nieuwe windparken toe. Ter vervanging van oude molens en onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gebieden. Bijvoorbeeld langs het Noordzeekanaal.

Een coöperatie van 60 bedrijven op en rond de NDSM Werf wil op groene stroom gaan draaien, herschikte de molens uit de milieueffectrapportage een beetje en probeert er nu vergunning voor te krijgen. Ondanks het feit dat hun windpark niet binnen de provinciale kaders past (geen lijnopstelling conform de regels, onvoldoende afstand tot gevoelige bestemmingen). Maar zij hebben een belangrijke troef: draagvlak. Dat vindt de provincie belangrijk.
Er is hier helemaal geen bezwaar tegen windmolens, de omwonenden staan achter hun plan. Zeggen ze.

Toen de provincie haar windmolenstop afkondigde wilde wethouder Kees Diepeveen (GL) de hardheid van dat beleid testen met de bouw van een enkele (eerste) molen op het Cornelis Douwesterrein. De bewoners van Tuindorp Oostzaan waren daar uiteraard niet blij mee, maar werden gepaaid met een opknapbeurt voor het Keerkringpark.
In ruil daarvoor werden er geen bezwaren ingediend.

NDSM Energie blies hoog van de toren over dit onderhandelingssucces. Kijk hoe het ook kan – de eerste plek in Nederland zonder verzet van omwonenden! En deze leus deed het ook goed in de lobby van het provinciehuis. Daar vinden de statenleden nu dat er maatwerk moet komen voor dat mooie initiatief van locale ondernemers, waar helemaal geen bezwaar tegen windmolens bestaat.

Dat er geen bezwaar tegen die ene molen op het bedrijventerrein is ingediend betekent echter niet dat de bewoners van het Zijkanaal H geen bezwaar hebben tegen de molens bij de Noorder IJ-plas. Dat is namelijk wel het geval en dat was de initiatiefnemers bekend.

De woonarkbewoners van het Zijkanaal H gaan de provinciale politici er nu op wijzen dat er in tegenstelling tot wat NDSM Energie (en wellicht ook Amsterdam) beweerden wel degelijk weerstand bestaat. Dat het geen pas heeft hun misleidende lobbywerk te belonen ten koste van de omwonenden waarmee zij rekening willen houden. Dat de provincie zich daarom aan haar eigen regels moet houden en maatwerk hier niet op zijn plaats is.

Dan kunnen er geen molens bij de Noorder IJ-plas komen.

kaart turbines NDSM.001