Aanslagen Waternet

Op het  Buiten IJ zijn we geen ingezetene van welk hoogheemraadschap dan ook. Ook geen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV). Desondanks presteert Waternet het de laatste tijd om als uitvoerder namens AGV weer aanslagen op te leggen. Dit komt door de omnummering van adressen. Daardoor lijkt het in een geautomatiseerd systeem alsof er nieuwe adressen zijn bijgekomen.

Zodra zo’n aanslag binnenkomt onmiddellijk bezwaar aantekenen -in ieder geval binnen 6 weken-.    Hierbij een voorbeeld voor zo’n bezwaarschrift:

 

BEZWAARSCHRIFT

 

Waternet

pb. 94127

1090 GC Amsterdam

 

betreft             aanslagnummer  ——-

BSN  ——

                                                                                    Amsterdam, ——-

Mijne dames, heren,

 

Gedateerd ——– ontving ik van u een aanslag waterschapbelasting 2009, namens het AGV vastgesteld door een van uw ambtenaren. Helaas, dit moet op een vergissing berusten.

 

Als u de kaart van Amsterdam bekijkt, zult u begrijpen dat u geen recht hebt om deze aanslag op te leggen:

 

·        Het adres is van een woonschip dat buitendijks ligt aan de dijk van Noord-Hollands Noorderkwartier en ten oosten van de Noorder IJdijk.

·        Het onderhavige adres behoort niet tot uw beheersgebied en het water heeft daar ook nooit toe behoord.

·        Het water op het onderhavige Buiten IJ waarin het woonschip ligt is èn in eigendom èn in beheer van het Rijk, dat op grond daarvan zelf al jaren in staat blijkt aanslagen Wvo te produceren.

·        In het verleden hebt u deze vergissing vaker begaan, waarom is het niet mogelijk in uw geautomatiseerde systeem op te nemen dat deze fout niet herhaald moet worden bij de postcode 1023  NM?   (of de postcode voor de 1000 nummers aan de Durgerdammerdijk)

 

Concluderend:

Het is onterecht dat u meent op dit adres een waterschapbelasting voor ingezetenen te mogen opleggen.

Ik verzoek u dus dringend   a. per omgaand om een credit nota.

                                       b. mijn adres uit uw bestand te halen.

 

Met vriendelijke groeten,

——-

naam, adres, handtekening