Aan de besturen van woonbotenkomitees in Amsterdam: Open brief aan WVA

Precarioheffing

Zoals te verwachten was, heeft de rechter begin mei 2022 de WVA eis afgewezen om de precarioheffing op ligplaatsen voor woonboten te herzien.
Niet verwonderlijk omdat de jurisprudentie hierover sinds 2004, voor iedere leek terug te vinden op internet, eenduidig luidt dat de gemeenteraad in deze in zijn recht staat. Al vanaf 2019 hebben we als WBK herhaaldelijk in gesprekken met diverse vertegenwoordigers van WVA erop gewezen dat deze rechtsgang niets zou opleveren voor zover het om verlaging van de precario zou gaan. Al helemaal geen slim voornemen omdat bekend is dat zelfs binnen Amsterdam door sommige bootbewoners al jarenlang veel meer betaald wordt dan de omstreden € 13,- / m2.
Wij betreuren het dat jullie tegen beter weten in vele Amsterdamse bootbewoners toch valse hoop hebt gegeven met het doorzetten van deze rechtsgang. Lees verder “Aan de besturen van woonbotenkomitees in Amsterdam: Open brief aan WVA”