Belastingen

In de voordracht aan de deelraad wordt voorgesteld de tarieven voor de precariobelasting 2011 niet te verhogen ten opzichte van de tarieven van 2010. Dat is op basis van een stedelijke afspraak. De gedachte daarachter is om de burger niet met extra lasten op te zadelen. De tarieven blijven daarom gehandhaafd op 5.70 euro per vierkante meter per jaar. De deelraad heeft de precarioverordening op 24-11-2010 vastgesteld.

Nadat de behandeling van het beroep tegen de watersysteemheffing ingezetenen van Amstel Gooi en Vecht (AGV) in februari 2010 is uitgesteld, is het beroep door de meervoudige belastingkamer op 29 oktober 2010 behandeld. Eric Blaauw heeft deze zaak voor de belastingrechter verdedigd met o.a. het argument dat je woonachtig moet zijn in het beheersgebied van het waterschap, dat is niet het geval, de grens en bevoegdheid van het AGV ligt op de wal en niet in het water. De bootbewoner woont in zijn woonboot die in het water ligt dat onder het beheersgebied van Rijkswaterstaat valt. Het AGV bevestigt ook dat de woonboot net buiten het beheersgebied van het AGV ligt maar wil toch deze aanslag voor de ingezetenen heffing door de rechter laten toetsen.

Het WBK krijgt regelmatig vragen van bewoners welke belasting aanslagen ze wel en niet moeten betalen. Hieronder een overzicht:

Wel betalen: Afvalstoffenheffing (AFV)
Roerende Ruimte Belastingen RRBE
Belasting Rijkswaterstaat: oppervlakte verontreinigheffing – voor beheer wateroppervlak

Niet betalen: Rioolheffing (RIOE) woonarken die niet aangesloten zijn op het rioolstelsel betalen voor het onderhoud van het water aan Rijkswaterstaat.

Woonboten die op het riool aangesloten zijn betalen wel rioolheffing – maar geen oppervlakte verontreiniging aan Rijkswaterstaat.