Ligplaatsvergunning stadsdeel Noord

In augustus jl. ontving een bewoner een ligplaatsvergunning voor de tijdsduur van 1 jaar. Daartegen is bezwaar gemaakt omdat het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Noord op 18 maart 2008 per direct het volgende besluit heeft genomen: alleen permanente ligplaatsvergunningen voor woonboten te verlenen. Tot nu toe worden ligplaatsvergunningen voor woonboten voor drie jaar verleend. Zodra woonboten in een bestemmingsplan zijn opgenomen wordt een permanente ligplaatsvergunning verleend. Dit is in Amsterdam- Noord het beleid sinds de vaststelling van de nota Woonschepenbeleid 1991. Dit beleid heeft nadelen. Iedere drie jaar moet opnieuw vergunning worden aangevraagd. Dat leidt voor de bewoners en voor het stadsdeel tot werk en kosten. In de praktijk worden om die reden vaak ook geen nieuwe vergunningen meer aangevraagd. Verder verandert het nauwelijks iets aan de juridische status van een woonboot. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om in het vervolg alle ligplaatsvergunningen voor woonboten voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit is het beleid voor alle nieuwe aanvragen om een ligplaatsvergunning.

Inmiddels is aan deze bewoner een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd verstrekt.

Bij een vervangingsvergunning in september jl. voor een nieuwe woonboot blijkt de vergunning een nieuwe toevoeging gekregen te hebben namelijk: indien vergunninghouder gebruik wil maken van de bij de woonboot behorende grond of water moet hiervoor een overeenkomst worden gesloten met het stadsdeel De huurprijs bedraagt € 5.50 per m2 per jaar waarbij als peildatum geldt: 1 januari 2009. De huurprijs kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Het WBK heeft met de wethouder die dit in zijn portefeuille heeft contact opgenomen. Aangegeven is dat het Dagelijks Bestuur aan een publiekrechtelijke vergunning geen privaatrechtelijke voorwaarden kan verbinden en dat dit uit de ligplaatsvergunning verwijderd dient te worden. De ligplaatsvergunning dient alleen bepalingen te bevatten die voor de ligplaats (in het water) van belang is.

Uit een ambtelijk antwoord blijkt dat het Dagelijks Bestuur inderdaad geen privaatrechtelijke voorwaarden aan de vergunning kan verbinden. De verordening op de haven en binnenwater, waar de ligplaatsvergunning in wordt geregeld, staat dat namelijk niet toe. Maar volgens de ambtenaar is de tekst voor gebruik van gemeentegrond, niet meer dan een informatieve mededeling en kan niet leiden tot intrekking van de ligplaatsvergunning. Opnieuw is aan de wethouder gevraagd om deze toevoeging uit deze ligplaatsvergunning te halen, het hoort immers niet thuis in de ligplaatsvergunning. Het lijkt op willekeur, omdat in oktober jl. wel weer een vergunning voor onbepaalde tijd is verstrekt zonder deze “informatieve mededeling”.

Bewoners let erop dat wanneer uw vergunning van drie jaar verlopen is en vervangen dient te worden, u een vergunning zonder deze informatieve mededeling ontvangt.