Ligplaatsvergunning

Het blijkt dat sommige bewoners vergeten om een nieuwe ligplaatsvergunning (3 jaar geldig) aan te vragen. Maar als er bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek nodig is dan heb je een geldige ligplaatsvergunning nodig.

Bewoners waarvan de vergunning inmiddels verlopen is, kunnen bij het stadsdeel een vergunning aanvragen die in het vervolg niet slechts drie jaar geldig is maar nu permanent.

Daartoe heeft het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Noord op 18 maart 2008 het besluit genomen “ om in het vervolg alle ligplaatsenvergunningen voor woonboten voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit is het beleid voor alle nieuwe aanvragen om een ligplaatsvergunning”.

Het beleid voor permanente ligplaatsen luidt als volgt:

Het dagelijks bestuur heeft besloten om met ingang van heden alleen permanente ligplaatsvergunningen voor woonboten te verlenen. Tot nu toe worden ligplaatsvergunningen voor woonboten voor drie jaar verleend. Zodra woonboten in een bestemmingsplan zijn opgenomen wordt een permanente ligplaatsvergunning verleend. Dit is in Amsterdam-Noord het beleid sinds de vaststelling van de nota Woonschepenbeleid 1991.

Het oude beleid had nadelen. Iedere drie jaar moest opnieuw een vergunning worden aangevraagd. Dat leidde voor bewoners en ook voor het stadsdeel tot werk en kosten. In de praktijk werden om die reden vaak ook geen nieuwe vergunningen meer aangevraagd. Het verandert ook nauwelijks iets aan de juridische status van een woonboot. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om in het vervolg alle nieuwe ligplaatsenvergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit is nu het beleid voor alle nieuwe aanvragen om een ligplaatsvergunning.

Bij het verstrekken van een nieuwe ligplaatsvergunning is een informatieve mededeling opgenomen over het huren van grond (zie ook de krant van december 2010) na overleg met de verantwoordelijke wethouder zal de tekst in nieuw te verstrekken vergunningen aangepast worden.