Nulmeting

De nulmeting van woonboten heeft plaats in de hele stad. Ook alle woonboten en arken in Noord. Een ploeg uit Stadsdeel Oost heeft opdracht gekregen van de centrale stad de metingen uit te voeren.

De achtergrond is dat de administratie van woonboten bij meerdere stadsdelen niet deugt. De afmetingen van diverse woonboten staan verkeerd genoteerd. Er komen ook meer woonbootadressen voor dan ooit afgegeven vergunningen. Daarnaast zijn er uiteraard bootbewoners die een en ander aan hun woonboot veranderd hebben zonder daar ooit een vergunning voor aan te vragen.

Omdat de stadsdelen per maart 2018 verdwijnen, wil de centrale stad een geactualiseerd overzicht hebben van wat er nu aan woonboten ligt.

Wat betreft de ligplaatsvergunningen voor woonboten: tot 2009 moesten die in Amsterdam Noord om de 3 jaar vernieuwd worden. Vanaf 2009 zijn de ligplaatsvergunningen geldig voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat de vergunning pas vernieuwd hoeft te worden bij vervanging of na verkoop. Natuurlijk moest iedere bootbewoner wel zelf die ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd zelf aanvragen. Wie dat niet deed, kan dat alsnog doen.
Daarnaast zijn alle woonboten opgenomen in de diverse bestemmingsplannen, verwijderen of andere maatregelen zijn niet aan de orde zolang er niet illegaal aangelegd is.

De nulmeting heeft al plaats gevonden op diverse plekken in Noord. Als je een afspraak maakt, kan je ter plaatse controleren of hun opmeting klopt met wat je zelf weet van lengte, hoogte en breedte van je woonboot.

De jaarlijkse precario heffing en roerende ruimte belasting is soms gebaseerd op kleinere, inmiddels allang vervangen woonboten. In zulke gevallen kunnen de bewoners voortaan een hogere aanslag verwachten. Hetzelfde valt te verwachten bij nooit opgegeven uitbreidingen van het oppervlak boven water.