Wegonttrekking Verstuiverstraat /Koppelingpad

Tegen het besluit Wegonttrekking Verstuiverstraat -Koppelingpad is alleen nog beroep mogelijk bij de rechter. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet naast een beroepschrift een verzoek ingediend worden tot de voorzieningenrechter. Het WBK en met name de coördinator De Bongerd, heeft zich volledig ingezet om de wegonttrekking te voorkomen door middel van het indienen van een zienswijze en het aandragen van oplossingen. Dat is niet gelukt, omdat de deelraad akkoord is gegaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur en het besluit tot de wegonttrekking bij de Verstuiverstraat daarmee vaststaat.

Het is voor het WBK niet zinvol verder in beroep bij de rechtbank te gaan. De bewoners die hier mee te maken hebben en krijgen kunnen wij nog wel adviseren maar juridisch niet meer ondersteunen omdat dit nu privaatrechtelijke kwesties zijn.

Lees  de kennisgeving, raadsbesluit 28 maart 2012, kaartje behorend bij het raadsbesluit >>, kennisgeving ter inzagelegging, en nota van beantwoording zienswijzen Regulateurstraat geheel, Verstuiverstraat vanaf nr.12 tot aan de aansluiting Regulateurstraat en de loswal gelegen aan de Verstuiverstraat hier >>