Buiten IJ oktober 2014

Met elkaar tegensprekende smoezen proberen enkele bootbewoners aan de Schellingwouderdijk achteraf goed te praten dat op eigen houtje Rijkswaterstaat is aangeboden de steigers te herinrichten en in eigendom van de bootbewoners te nemen.
Uit schriftelijke bevestiging door Rijkswaterstaat blijkt dat in overhaaste dadendrang dit aanbod al in april is gedaan. Dus al ver voordat -slechts een deel- van de overige bewoners daarover via e-mail terloops werd geïnformeerd. Onterecht is gesteld dat het toen slechts een voorstel betrof. Tot in juni is nog volgehouden dat er nog niets onherroepelijks was ondernomen.

ondoordacht
Onvoorstelbaar, zulke voorstellen zijn nooit vrijblijvend. Rijkswaterstaat heeft dat inmiddels ook als serieus voorstel opgevat. Want, zoals bekend wil Rijkswaterstaat als beheerder van de hoofdvaarweg die het Buiten IJ is, graag van de woonboten op het Buiten IJ af, maar wel op kosten van de gemeente. Dit is nu eenmaal landelijk beleid voor alle hoofdvaarwegen. Maar al jaren speelt de gemeente het balletje weer terug. Daardoor veranderde er voor bootbewoners op het Buiten IJ al jaren niets. Dan moet je als bootbewoner nodig een aanbod doen om de instanties uit deze impasse te helpen.

De aanleiding voor een en ander blijkt te zijn dat sommigen achteraf gezien teveel voor hun woonboot hebben betaald, of beter gezegd de ligplaats. Maar hoe ze erbij komen dat ze daarom recht hebben op betere voorzieningen? Hoe naïef kan je wel zijn.
Het is zeker zo dat handelaren de prijzen opjagen tot het dubbele en wel meer van hun inkoop. Maar voor die onaantrekkelijke woonboot of ligplaats is destijds wel zelf getekend. Helemaal uit vrije wil. Dat kan en mag je ook nooit op een ander verhalen. Al helemaal niet als zo’n gril ten koste gaat van de buren, van de mede bootbewoners. Tenzij je laaiende ruzie zoekt.

Hoe op dit moment nieuwe steigers met een andere inrichting betaald moeten worden, schijnt echter helemaal geen punt te zijn. Er is een dik boek gevonden met plannen voor de Markermeer en IJmeer. Daarin is gelezen dat er veel veranderd gaat worden: dat de sluizen gaan verhuizen; IJburg wordt heel groot; een extra spoorlijn naar Almere; voor vervangende natuur is heelveel geld uitgetrokken. Dan zal er toch ook wel geld zijn voor nieuwe steigers?

O zeker, in deze tijd van afbraak van de allerlaatste sociale voorzieningen zal Rijkswaterstaat dat zelf al jaren bezuinigt op personeel, onderhoud en verbetering van vaarwegen, vast nog wel een kadootje voor bootbewoners in petto hebben.

onverantwoord
Helaas, nooit geleerd te kijken naar het jaartal van de ontdekte plannen voor de Markermeer: al 30 jaar oud, uit 1984 en inmiddels allang herroepen. Jammer, de vergezichten op de drooglegging van de Markermeer zijn in latere Waterplannen zomaar geschrapt. Zelf is nooit opgevallen dat daarom de oude sluizen 14 jaar geleden zijn gerenoveerd en dat er ook al 19 jaar geleden een nieuwe 200 meter kolk is bijgekomen. Regelrecht in ons eigen uitzicht.
Allemaal gemist zeg. Nog wel door iemand die graag koketteert met zijn universitaire baan. Door zijn vergissing te blijven ontkennen en hoog op te geven over contacten met invloedrijke personen bij Rijkswaterstaat vanuit een Delftse oude-jongens boorrelclub om het allemaal even te regelen, zijn een handvol goedgelovige bootbewoners op het verkeerde been gezet en misleid.

Eigendom van steigers betekent nu eenmaal dat de bootbewoners zelf moeten investeren en is daarmee precies waar we de overheid in zeven jaar steggelen van wisten af te houden. We moesten wel, want voor het overgrote deel van de bootbewoners was het niet te betalen. Ze zouden van hun schip af moeten.

Uiteindelijk zijn pas ter afsluiting van die strijd -nog geen vijf jaar geleden- alle woonschepen op het Buiten IJ permanent vergund, opgenomen in het bestemmingsplan en een eigen adres gekregen in de basis administratie GBA. Dat gaf een grotere rechtszekerheid, zonder extra kosten.
Het zegt de dromers allemaal niets.

Dus ach, waarom zijn we daarna eigenlijk nog een paar jaar lang met het RVOB in de clinch gegaan om de ligplaatshuur verhoging zo laag mogelijk te houden, als we ook dit behaalde resultaat net zo achteloos weer weggooien?

De gevaren van hun strategisch onbezonnen aanbod zien de plannenmakers niet in. Geloven ook niet dat als je nu toch die steigers zelf wilt betalen, je net zo makkelijk naar een andere locatie kan worden gestuurd. Naar een plek die de overheden beter uitkomt. Waarschuwingen daarvoor doen ze af als puur bangigheid.

onbetrouwbaar
Het overgrote deel van de betrokken bewoners is buiten medeweten en achter de rug om meegetrokken in dit onzalig avontuur. Nooit is de moeite genomen om alle buren èn van tevoren èn op zorgvuldige wijze bij de voorstellen te betrekken. Bijeenkomsten van een handvol mensen die op een termijn van twee dagen zijn opgeroepen, mag je natuurlijk nooit presenteren als de algemene vergadering van alle scheepsbewoners. En dan nog, ook zo verschaf je jezelf geen legitimatie om op te treden namens alle bewoners.
De warrige beweringen in de mails waren voor een deel loze kreten en deels pertinent onjuist. Verblind door de eigen wensdromen en de drang tot persoonlijke profilering is er doorgedouwd. Jawel voor de eigen plannetjes, voor het eigen luxe probleem.

Veel erger nog is dat bij de uitwerking van de dromen blijkt dat er binnen het geldig bestemmingsplan te weinig plaats zal zijn voor alle woonschepen die er op dit moment liggen. Daarbij komt dat Rijkswaterstaat al jaren wacht op een mogelijkheid om de ligplaatsen van ongeveer 15 woonschepen terug te vorderen voor de 110 meter beroepsvaart. Wie lost dit probleem voor de uitgestoten bootbewoners op? Wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid?
Niet de plannenmakers, die houden alleen rekening met zichzelf.
Verbetering van de ligplaats voor enkelen is op dit moment en op deze lokatie alleen mogelijk over de rug van andere buren. Zo’n kortzichtigheid is niet slechts onbezonnen, maar puur a-sociaal.

gemeenschappelijk belang
Een botencomité kan alleen gaan voor het gemeenschappelijk belang van de hele achterban. Mag dus nooit medewerking verlenen aan plannetjes die andere mede bootbewoners schade zullen berokkenen. Draagvlak en permanente ruggespraak met zoveel mogelijk betrokkenen, dat horen de sleutelwoorden te zijn bij verantwoordelijk optreden naar overheden en instanties toe.
A-sociale egotrips horen daar niet bij.

tip
Voor wie toch nog een steiger in eigen beheer wenst, de volgende tip: de gemeente biedt eigen ligplaatskavels aan, in erfpacht, direct aan de steiger voor € 110.000,- tot € 150.000,-. Dus voor wie het achteraf toch niet zo bevalt op Schellingwoude: er zijn andere oplossingen.