De Bongerd

Er is nog geen uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan De Bongerd gedaan. Het laat nog even op zich wachten omdat er door de Raad van State aan het stadsdeel informatie opgevraagd is over de situatie van de uitritten en gebruik van garages aan de Druivenstraat. Door deze informatievraag is het onderzoek in de zaak heropend. Pas na afronding van het onderzoek wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht.

De brief van 4 oktober 2010 aan wethouder W. Paquay m.b.t. bezwaar tegen de bouwweg, overlast van de bouwwerkzaamheden en het WBK plan voor inrichting van de Verstuiverstraat- Koppelingpad (zie vorige krant) heeft er toe geleid dat beide wethouders W. Paquay Leef Omgeving en K. Diepeveen Ruimtelijke Ordening en de projectmanager J. Prins bij het gesprek met het WBK aanwezig zijn. Het gesprek is medio maart gepland.