Folder Rechten en plichten woonbootbewoner 2013

Op 3 december 2013 en 21 januari 2014 is met de ambtelijke dienst van het stadsdeel gesproken over een concept “Folder Rechten en Plichten van de woonbootbewoner”. De folder heeft volgens het WBK geen enkele juridische waarde en bevat onjuiste en overbodige informatie. Het schriftelijke commentaar op de folder door het WBK (klik hier) en bewoner van Schellingwoude (klik hier) heeft er toe geleid dat de folder niet uitgegeven wordt en alleen die punten van belang zijn voor het innemen van een ligplaats, conform de Verordening op het Binnenwater (VHB)op internet te plaatsen. Door reorganisatie en centralisatie van het stadsdeel is niet duidelijk wanneer de tekst voor de internet pagina gereed is.