Gasleidingen

Er was al eerder een bericht over lekkage van de gasleiding en koppelingen onder of boven de grond. Omdat er opnieuw problemen waren met gas toevoer voor de meter (dus voor rekening van Nuon) is er een discussie ontstaan met de monteurs en het blijkt dat de eerdere reparatie, vervanging van koppelingen onder de grond voor rekening van het Nuon zou zijn. Bij andere bewoners die het zelfde probleem hebben gehad was dat wel voor rekening van het Nuon gerepareerd, omdat de leiding vanuit de kast onder de grond gaat en pas vlak bij de boot aan de walkant boven komt. Dit korte gedeelte met koppeling naar de boot is wel voor rekening voor de bewoner. Getracht is op dit schrift te krijgen maar na 2 uur telefoneren naar verschillende afdelingen en na bevestiging dat het voor rekening voor Nuon is en even zoveel keer dat het voor rekening van de bewoner is, hebben wij het opgegeven.  Het is dus een willekeurige regeling en afhankelijk van wie je aan de telefoon krijgt en welke monteurs er bij komen.