Gemeentebelastingen

Hier kunt u het bezwaarschrift Roerende Ruimte Belasting Eigenaren in WORD openen en downloaden >>

Binnenkort valt weer het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) in de bus. Via www.waarderingkamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2007-2008 kunt u de verhoging voor Amsterdam zien deze is voor 2008 op 11.3% gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingkamer aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .
 

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam           

datum invullen 2009

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen
 

Bezwaarschrift
 

L.S:
 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2007. De Waarderingskamer laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 11.3% voor 2008, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.
 

Mijn ark is in 2007 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen
De stijging van de Waarderingskamer 2008                      +   stijging   11.3%                    Taxatie
waarde peildatum 2008  moet zijn                         …bedrag invullen.

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer te kijken.

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.
 

Hoogachtend,
 

Handtekening
 

Naam, Adres, Postcode
 

Bijlage Taxatieverslag 2007 – 2008