Onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Bewoners die een verontreinigingsheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat betalen als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) dienen niet aan Hoogheemraadschap/waterschap(via Waternet) nog een keer te betalen.!

 

 

Voorbeeld bezwaarschrift

 

 

Waternet

Afdeling Belastingen

Postbus 94127

1090 GC Amsterdam

 

Amsterdam,  ……………. 2010

 

 

Betreft: onterechte aanslag gebruiker verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap

Amstel Gooi en Vecht (AGV)

 

Belastingjaar: 2010

Aanslagnummer:……………….

Subjectnummer: ………………….

Dagtekening: …………………..2010

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De reden van mijn bezwaar is de volgende: als gevolg van de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) betaal ik een verontreinigheffing Rijkswateren aan Rijkswaterstaat die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

 

Medio februari 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren en andere zijwateren, overgedragen is aan het Rijk. Daarom val ik niet meer onder het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en/of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

 

Hoogachtend,

 

 

Handtekening

 

Naam:

Adres:

Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag