Petitie tegen geluidsoverlast NDSM terrein, vrijwilligers gezocht

De dance-evenementen Valtifest en het Voltfestival op de NDSM-werf zijn weer achter de rug. Door de windrichting was het geluidsoverlast van deze feesten dit jaar extreem.
Vele buurtbewoners klagen al jaren over dit soort NDSM-festivals die veel geluidsoverlast met zich meebrengen voor de omgeving. Om de politiek duidelijk te maken hoeveel buurtbewoners last hebben van de dreunende bassen die 12 uur achter elkaar hun woningen binnen dringen, willen wij een petitie starten. Indien we voldoende handtekeningen ophalen, worden we als omwonenden mogelijk serieus genomen. Wij zijn zeker niet tegen festivals op de werf, maar wel tegen geluidsoverlast. De een z’n feestje moet een ander niet zo veel ellende opleven. Daarom willen we de politiek ervan proberen te overtuigen dat grote dance-evenementen buiten de bebouwde kom moeten worden georganiseerd of dat tenminste de geluidsnorm ver naar beneden wordt bijgesteld.
We zoeken vrijwilligers die een paar straten voor hun rekening willen nemen om met de petitie langs de deuren te gaan. Input over de eis/wens in de petitie en hoe deze te verwoorden, is ook zeer welkom. Neem a.u.b. contact op met Saskia van den Heuvel: saskiavandenheuvel@online.nl