Rioolaansluitrecht Zijkanaal I – Uitspraak rechtbank

In juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van Zijkanaal I als gevolg van het besluit aanwijzing

Zijwateren van hoofdwateren overgedragen aan het rijk (Rijkswaterstaat).

Dit heeft tot gevolg dat de Wet oppervlakte verontreiniging (WVOW) betaald dient te worden aan Rijkswaterstaat en niet aan de gemeente Amsterdam of Hoogheemraadschap/waterschap(via Waternet)!

Dit heeft als gevolg dat het rioolaansluitrecht niet meer wordt geheven. Deze belasting hoeft u niet te betalen aan de gemeente.

Hoe kom ik aan deze wetenschap? Ik heb in 2004 tegen de aanslag rioolaansluiting bezwaar gemaakt en ben door de gemeente/belastingdienst in het gelijk gesteld.

In deze uitspraak stond dat de gemeente het standpunt innam dat mijn boot niet in water lag dat in beheer of onderhoud van de gemeente is. Het beheer (kwaliteit) van het water ligt bij Rijkswaterstaat.

Hierdoor zijn al mijn aanslagen vanaf 2001 betreffende het rioolaansluitrecht vernietigd en heb ik mijn geld terug gekregen en ontvang daarvoor ook geen nieuwe aanslagen meer.

Naar aanleiding van deze uitspraak heb ik in 2005 ook bezwaar gemaakt tegen de INGO- belasting (ingezetenenbelasting) omdat die in die uitspraak ambtshalve was terug gedraaid.

Hierop kreeg ik een negatief antwoord van de belastingdienst en daartegen ben ik in beroep gegaan bij de rechter.

Deze bepaalde na twee zittingen dat ik ook deze Ingo-belasting niet hoefde te betalen om reden dat de belasting mij het vertrouwen had gegeven door het ambtshalve in te trekken. Alleen als de inspecteur mij schriftelijk in kennis zou stellen dat ik deze belasting weer moet betalen, dan moet ik weer betalen. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Met betrekking tot de WVOW en het rioolaansluitrecht heeft de rechter bepaald en het standpunt herhaald dat mijn boot niet ligt in water dat in beheer van de gemeente is, en deze belastingen niet geheven mogen worden.

Conclusie. De woonboten niet aangesloten op het riool in zijkanaal I (of andere aangewezen zijwateren) moeten de WVOW betalen aan Rijkswaterstaat en betalen daarom geen rioolaansluitrecht aan de gemeente Amsterdam.

De belastingen die wel betaald moeten worden zijn de Roerende Ruimtelijke Belasting (RRB), ingezetenbelasting, reinigingsrecht en precario (liggeld).

Nummer uitspraak belasting 7493/61527

Nummer uitspraakrechtbank 06/9681 GGH Voo

Ik hoop dat een ieder hier iets aan heeft.

Met vriendelijke groeten Han Pennekamp