Belastingen

Het WBK heeft al enkele jaren voorbeeldbezwaarschriften tegen rioolaansluitrecht, oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap en ingezetenenbelasting (ingo) in de krant meegenomen. Een bewoner van Zijkaal I heeft een procedure bij de rechtbank aangespannen betreffende de ingezetenen belasting (welke volgens de rechtbank wel betaald moet worden) maar daarbij is opnieuw bevestigd dat bewoners, indien een oppervlakteverontreiniging betaald wordt aan Rijkswaterstaat, geen rioolaansluitrecht dienen te betalen aan de gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor de heffing oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap. Er wordt daarvoor immers al een heffing betaald aan Rijkswaterstaat, die het water in beheer heeft. Het blijkt dat de belastingdienst om onduidelijke redenen de ene keer wel een bezwaarschrift honoreert en de andere keer niet. Door dit willekeurige beleid worden bewoners gedwongen de gang naar de rechter te nemen terwijl dit feitelijk niet zou moeten. Indien hier geen verandering in komt moeten we ons nader beraden om deze gang van zaken aan de gemeentelijke ombudsman voor te leggen. Voor de bewoners die toch een aanslag voor het rioolaansluitrecht en de heffing oppervlakteverontreiniging van het Hoogheemraadschap voor 2008 ontvangen nemen wij de bezwaarschriften in de krant mee.