Buiten IJ: rioolperikelen

Buiten IJ: rioolperikelen

Na het winterseizoen gaat vanaf half april 2015 de rioolaanleg op het Buiten IJ verder. Hetzelfde  systeem als aan de Johan Muyskensweg, Zijkanaal Hweg en aan de Landsmeerderdijk vertoont gebreken zoals permanent lekkende terugslagkleppen op de inlaat van het riool. Waternet heeft inmiddels op Zijkanaal H extra terugslagkleppen moeten leveren voor montage aan boord. Dit om te voorkomen dat de stront van de buren inplaats van in het riool, op een andere woonboot wordt geloosd.

Alleen al hierom moet de mogelijkheid om direct op het buitenwater te lozen altijd intact blijven.

fgelopen jaar is gebleken dat Schoonschip de verschillende locaties aan het Buiten IJ nooit heeft bezocht. Er worden van achter het buro aanwijzingen gegeven die uitsluitend in de grachten toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld is het nooit opgevallen dat verreweg de meeste schepen niet op het waternet zijn aangesloten. Volgens Schoonschip hoeft een schip ook helemaal niet drooggezet te worden om de standpijp aan te passen.

Er wordt botweg geweigerd mee te denken over bescherming tegen schade aan de soms meer dan 40 meter lange afvoerslangen die over de waterbodem komen te liggen. Want, zeggen ze bij Schoonschip, daar is de overheid niet voor.

Ons wordt verteld dat we al sinds 2007 weten dat er aangesloten moet worden op het riool en daarom al in oktober dit jaar moeten aansluiten. Volkomen onzin. Slechts achter een klein deel van de Schellingwouderdijk –en dan nog achter de huizen- ligt een riool, op meer dan 80 meter van de woonschepen, dus gold er helemaal geen aansluitplicht. Pas in 2014 werd bekend gemaakt dat er speciaal voor de woonschepen een nieuw riool zou worden aangelegd. Dus mag pas vanaf die datum gesteld worden dat de schepen aangepast moeten worden.

Uiteraard is de door Schoonschip verplicht gestelde aansluiting al per 15 oktober dit jaar onhaalbaar. Maar gezien de onzorgvuldige voorbereiding en het gebrekkige aangeboden systeem, is het niet meer dan logisch dat:

  1. er door bewoners niet eerder door bewoners geïnvesteerd gaat worden in rioolinstallaties voordat het aangeboden systeem zich overtuigend bewezen heeft;
  2. voor aansluiting op het riool een termijn van 4 jaar na oplevering van een bewezen functionerende rioolleiding wordt aangehouden, opdat de aanpassing binnen het schip kan samenvallen met een reguliere werfbeurt.

dijkverzwaring

Dat de dijk vanaf Het Blauwe Hoofd tot aan de sluis -en verder- getoetst is en plaatselijk te licht bevonden, levert geen uitstel van de rioolaanleg op. Om de paar jaar wordt de dijk getoetst, maar zeker voor 2020 zal er nog niets aan gedaan worden. Op dit moment is het stuk van Hoorn tot aan de kapel van Durgerdam aan de beurt om te verstevigen. De definitieve ontwerpen daarvoor zijn nog niet eens rond.