Buiten IJ

Zowaar kregen de bewoners van de 14 woonschepen aan steiger 1 op Schellingwoude een brief waarin Rijkswaterstaat (RWS) aankondigt de steiger te laten vernieuwen onder regie van Waternet. Aanleiding is dat een deel van de schepen meer dan 40 meter van een mogelijke rioolaansluitingen ligt en daardoor niet aangesloten hoeven te worden. Tenzij de aansluitpunten dichterbij komen. Die aansluitingen komen nu in de nieuwe steiger, zo is het plan. Dat bewoners voor overleg worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken, dat is nieuw. Kom je niet vaak tegen. Alle lof. Een proef zeggen ze zelf.

Al jaren -voor zover bekend al in 1987- schuiven RWS en gemeente de woonbootzaken op het Buiten IJ naar elkaar toe. Steiger 1 had al in 2005 vervangen moeten worden, maar RWS weigerde steevast omdat die niet meer gebruikt wordt door de binnenvaart. Te onhandig om in te varen. Inmiddels heeft RWS landelijk alles afgestoten wat niet direct met scheepvaart te maken heeft. Stelt dus iedere keer weer dat de gemeente een oplossing moet bieden voor woonschepen op rijkswater.

Waarom zou RWS dan nu ineens wel door de bocht zijn gegaan? Het is bekend dat Rijkswaterstaat nagenoeg alle woonschepen uit haar vaarwaters heeft verwijderd. Ook in het hele Noordzeekanaal gebied zijn de woonboten verwijderd of weggepest. De laatst overgeblevene zijn aangeschreven.

Addertje
Een vraag die de bootbewoners voorgelegd werd, was hoe ze het zouden vinden om voor minstens een jaartje naar een locatie buiten Schellingwoude te worden verplaatst. Dit omdat de steiger ernstige vormen van verturving vertoont, waardoor tijdelijk oplappen eigenlijk geen zin meer heeft. Misschien moet de steiger zelfs binnenkort als onveilig worden afgekeurd.

Ja, ja, die kennen we. Maar al te vaak blijkt zo’n tijdelijke oplossing een definitieve te zijn. Zo ook hier. Sorteert RWS hier voor om ook het Buiten IJ vrij te maken van woonboten? Want, als straks de woonschepen toch al weg zijn, hoef je de steiger ook niet te herbouwen. Is dat nog eens kostenneutraal! Toch? RWS heeft zelf beleidsmatig geen enkele plek voor woonboten en dwingt daarmee de gemeente tot een oplossing voor ontbrekende ligplaatsen. Dus toch weer het oude spelletje.

Als andere proefballon liet RWS tussen neus en lippen vallen dat de herbouwde steiger maar heel weinig aangepast kan worden aan wensen van bewoners, omdat de steiger technisch geschikt moet blijven voor geladen vrachtschepen. Ook alweer vasthouden aan het vrijmaken van woonschepen. Met als alternatieve mogelijkheid dat 14 woonschepen van steiger 3 en 4 verplaatst kunnen worden naar 1 als het gelukt is daar genoeg woonschepen weg te krijgen. Daarmee komt dan een oude claim van RWS in vervulling: de helft van de steigers 3 en 4 vrij maken als wachtplaats voor 110 meter binnenvaart schepen.

Daar doen de bewoners dus even niet aan mee.