Fietsbruggen over Zijkanaal I, alternatief voorstel WBK

Ter herinnering: in de plantekeningen van “De Bongerd” zijn 2 fietsbruggen opgenomen. De ene brug is getekend bij de bocht van het kanaal en verbindt de Westelijke oever met de Oostelijke ter hoogte van de Kadoelenweg.
Deze brug staat ingetekend in het bestemmingsplan en het WBK ziet geen bezwaren wat de plaats betreft maar vindt het wel onpraktisch dat deze brug niet beweegbaar (wel uitneembaar) is en een beperkte doorvaarthoogte heeft.
Dit levert o.a. beperkingen op voor woonboten die voor onderhoud naar de werf moeten. Een ander punt van zorg is de smalle aanlanding aan de Landsmeerderdijk  op een punt waar geen fietspad is maar wel doorgaand autoverkeer.

De andere fietsbrug zou ongeveer ter hoogte van het Barkpad moeten komen. De Raad van State heeft in een eerder stadium van de Bongerd-plannen besloten dat de noodzaak voor deze brug niet is aangetoond en heeft hem nietig verklaard. Desalniettemin wordt de brug nog steeds ingetekend op wisselende plaatsen. Minstens 2 woonboten zouden voor deze brug verplaatst moeten worden en geluidshinder voor belendende boten zal aanzienlijk zijn.
Het WBK blijft tegen deze brug, maar omdat deze brug als een jojo over het kanaal wordt geschoven, is er noch voor individuele betrokkenen, noch voor het WBK gelegenheid om hier tegen bezwaar te maken.

Het WBK heeft voor deze brug een alternatief voorstel ingediend. Dit voorstel is op 11 juli j.l. besproken met de projectmanager in de werkgroep De Bongerd. Vervolgens zal het door een onderzoeksbureau beoordeeld worden.

Het WBK-voorstel houdt o.a. in dat een beperkt deel van de middelen die de gemeente heeft voor de aanleg van een 2de beweegbare fietsbrug, in te zetten op een andere manier. Het doel blijft hetzelfde nl.: het verbeteren van de fietsverbindingen tussen Oostzaan/De Bongerd met de Banne en het Buikslotermeerplein.
1. vanaf de 1e fietsbrug (t.h.v. de Kadoelenweg) een extra stukje fietspad van 80 meter aanleggen langs de zuidkant van het gemaal bij Kadoelen dat uitkomt bij het bestaande fietspad langs de IJdoornlaan naar de Banne en Buikslotermeerplein.
2. Een doorgaande fietsroute langs de Bongerd aan de groene west-oever van het kanaal (zit in de huidige indicatieve plannen van de gemeente).
3. De fietsroute over het noordelijk deel van de Buiksloterdijk doortrekken
4. De fietsroute over de Klaprozenweg verbeteren door een 2-richtingen fietspad aan te leggen aan de noordzijde van de brug zodat fietsers daar niet meer gevaarlijk hoeven over te steken.
5. De 1e fietsbrug beweegbaar maken zodat een duurzaam en recreatief gebruik van het hele kanaal mogelijk blijft.

Wordt vervolgd