ligplaatsen van 61 woonboten staan op het spel in Noord

Minder ligplaatsen in Noord

Op dit moment, eind 2017, zijn met de diverse gemeentelijke plannen de ligplaatsen van 61 woonboten in Amsterdam Noord op het spel gezet. Veel erger is dat daarmee voor 61 huishoudens de zekerheid over hun woonplek achteloos geschrapt is. En dat ze jarenlang niet meer zullen weten waar ze aan toe zijn. Met mensen in huur- en koophuizen wordt zo niet omgegaan. Tegenover bootbewoners permitteert de overheid zich dit echter wel.

Plannenmakers en projectleiders verschaffen bootbewoners geen enkele duidelijkheid. Alleen dat hun woonboot niet meer gewenst is. Vaak moesten de betrokken bewoners hier toevallig achter komen, want uitnodigingen voor informatieavonden worden niet altijd bezorgd op de woonbootadressen. Projectleiders gaan er aan voorbij dat bootbewoners burgerrechten hebben. Hoezo betrouwbare overheid? 

Achteloos  krijgen bootbewoners te horen dat de ligplaats van hun woonboot moet vervallen. Ondanks dat die ligplaatsen opgenomen zijn in de verschillende bestemmingsplannen. Ongeacht dat de bewoners vanaf 2009 een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd hebben gekregen. Ongeacht dat er in Amsterdam voor zulke gevallen een heel protocol is vastgesteld, dat gevolgd dient te worden. Deze slordige, discriminerende behandeling kan er alleen maar toe leiden dat gemeente en bootbewoners elkaar weer tegenkomen bij de Raad van State.

De getroffen bootbewoners worden in zo’n periode van ‘onderzoek’ jarenlang in onzekerheid gehouden over waar ze aan toe zijn. Hoelang ze nog kunnen blijven wonen op hun plek. Weten niet of ze moeten verkassen, of dat ze hun woonboot vaarwel moeten zeggen. Met dat de ligplaats niet meer gegarandeerd is, is de woonboot niet meer te verkopen. Daardoor kan de bootbewoner ook niet naar een vervangende woning uitkijken. En als de gemeente mogelijk ooit de woonboot uitkoopt, voor welke prijs gaat dat dan? Het is allang bekend dat taxateurs in opdracht van de gemeente altijd heel laag zullen schatten. Voor die prijs is alvast geen gelijkwaardige woning te krijgen.

Sixhaven en Willem III sluis

In het kader van ‘Sprong over het IJ’ staan de ligplaatsen van 23 woonboten op de tocht. In afwachting van de bouw van een brug over het Binnen IJ komt er alvast een extra fietsbrug over het Noord-Hollands kanaal, nabij de sluis en een dam voor de Willem III Kolk langs. Daarmee zijn de ligplaatsen van 21 woonboten in het geding. Er zijn proefballonnen gelanceerd om de al tientallen jaren ongebruikte kolk te restaureren en de tuinen van de woonboten bij het openbaar gebied te trekken, in de Sixhaven een metrostation te bouwen, of de haven vrij te geven voor kantoorbouw. Mogelijk nog een brug ten noorden van de sluis, kost minstens twee andere woonboten aan de Buiksloterweg hun ligplaats. Laanweg Kwartier zou op de schop gaan, de Sixhaven opnieuw ingedeeld. Of al deze plannen realistisch zijn? Dat ziet er niet naar uit. De enige duidelijkheid is dat erop gestuurd wordt woonboten weg te krijgen.

Ruim twee jaar na aanvang van het onderzoek naar de mogelijkheden om de verbindingen van Noord met de overkant te verbeteren, worden bootbewoners zoet gehouden met dat ze mogelijk naar het Hasseltkanaal, of achter Ketjen, of dat ze naar Durgerdam kunnen vertrekken. Zomaar uit de losse pols, want voor verplaatsing is helemaal niets onderzocht. Bijvoorbeeld Durgerdam is al onmogelijk omdat Rijkswaterstaat dat niet toestaat. En dat is bekend bij de gemeente, al meer dan 30 jaar.

Zijkanaal H

De brug over het IJ als gemeentelijk prestigeproject betekent dat de grootste Amerikaanse cruiseschepen te weinig zwaairuimte overhouden bij de huidige passagiers terminal PTA. Dus wordt er vervanging gezocht voor de hele PTA. Eén van de twee mogelijkheden is om de Achtersluispolder in Zaandam daarvoor om te bouwen. In dat geval zijn er drie varianten mogelijk, waarbij in het ergste geval 32 woonboten moeten wijken uit zijkanaal H. In het minst ingrijpende plan 17. Het onderzoeksrapport is vooralsnog geheim. Eind 2017 zou de gemeenteraad een voorkeur moeten uitspreken. Pas eind 2018 wordt een definitieve keuze verwacht.
Tot zolang blijven de bootbewoners in onzekerheid.

Buiksloterbreek

Enthousiast dachten wal- en bootbewoners betrokken te worden bij de ombouw van een braakliggend terreintje tot een mooie parkvoorziening. Werkgroep ingesteld, ideeën over een groencorridor, nog meer bewonersvoorstellen, de hele mikmak. Blijkt na een tijdje dat het doel is verlegd naar het onderzoek voor een extra woonboten haven. In lijn met het laatste gemeentelijk Waterplan. Zowaar wordt er alweer een fietsbrug voorgesteld. Meest bizarre van alles: voor een nieuwe woonbotenhaven zouden er 6 woonboten in de weg liggen en die zouden dus moeten verdwijnen.

Het betekent dat bootbewoners de te formeren klankbordgroep niet aan zich voorbij mogen laten gaan. Er altijd bij blijven, ook al gaat het nergens meer over. In dit spel gaat erom wie de langste adem heeft: de bootbewoners of de plannenmakers.